معرفی


مرکز مشاوره و سبک زندگی مجتمع  آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین وابسته به حوزه معاونت دانشجویی و
  فرهنگی مرتبط با دفتر مرکزی مشاوره در وزارتخانه می باشد. کلیة خدمات این مرکز کاملاً تخصصی و ویژة دانشجویان است. فعالیت های این مرکز در دو حوزه خدمات روان شناختی(برای مراجعان) و خدمات مددکاری(برای مددجویان) از یکدیگر قابل تفکیک است. علاوه بر این ارائة خدمات، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و اقدامات پیش‌گیرانه نیز توسط مرکز انجام می‌شود.
اهداف مرکز :
1- کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان(ناشی از دوری از خانواده، محیط زندگی قبلی و دوستان سابق، و در نتیجه کم شدن حمایت‌ها و نیز کنترل‌های خانواده، حضور در جمع دوستان و محیط خوابگاه، وضعیت تحصیلی متفاوت با گذشته، شرایط سنی دورة جوانی و محیط دانشگاهی مختلط) و کمک به سازگاری بهتر با محیط دانشگاه(شامل کلاس‌ها و امتحانات، دوستان، استادان، کارکنان) از طریق ارائة کمک‌های روان‌شناختی.
2- پیش‌گیری از مشکلات احتمالی روان‌شناختی و تحصیلی در آینده
3- کاهش مشکلات مختلف از طریق کمک‌های مالی، درمانی و نظیر اینها
4- کمک به تصمیم‌گیری در زمینه‌های تحصیلی، ازدواج، شغل و نظیر اینها

 5- پیش گیری اولیه یا پیش گیری از بروز مشکلات روان شناختی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.
6- پیش گیری ثانویه یا پیش گیری از بروز اختلالات روان شناختی به منظور مداخله، درمان و کاهش طول دوره اختلال و برقراری حمایت های لازم، از طریق برگزاری طرح های ملی بررسی سلامت روان و طرح های پژوهشی شیوع شناسی، شناسایی دانشجویان در معرض خطر از طریق حضور مددکار و مشاور در خوابگاه های دانشجویان و در مرکز مشاوره دانشجویی.

 7- پیش گیری سطح سوم یا پیش گیری از توسعه اختلال از طریق خدمات حمایتی، بازپروری و مددکاری، تغییرات محیطی نظیر تغییر محیط آموزشی و خوابگاهی(از طریق پیشنهاد به کمیسیون موارد خاص)، ارائه روان درمانی حمایتی و معرفی به روان پزشک؛ مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که اقدام به خودکشی نموده اند.